Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. K.Makuszyńskiego 7